Vi tar kvalitets- och miljökrav ett steg längre

Genom hela vår tillverkningsprocess arbetar vi med miljö- och kvalitetssäkringar enligt gällande ISO-standarder. Men vi nöjer oss inte med det. De krav vi ställer på oss själva överstiger ofta med råge gällande miljölagstiftningar och föreskrifter. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår kvalitet och minimera vår miljöpåverkan i alla aspekter.