Christian Enquist reflekterar över sin första tid som vd

28 juni 2021

Nu har det gått lite mer än ett halvår sedan vår nye vd Christian Enquist tillträdde sin position. Vilken är hans syn på LK Precision som företag? Vilka styrkor och möjligheter finns? Och hur är arbetsklimatet? Här delar han med sig av sina tankar om LK Precision och framtiden.

Hej Christian! Hur ser din bakgrund ut och hur kom det sig att du hamnade på LK Precision?
Jag har jobbat mot fordonsindustrin i nästan 25 år och har haft en stor bredd av roller inom bland annat produktion, produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Tidigare har jag jobbat på stora företag och jag ville komma till ett lite mindre företag för att få möjligheten att vara med och påverka ett företags alla processer. Här på LK Precision är jag delaktig i allt från val av kaffebönor till utveckling av företaget. En enorm bredd som jag trivs mycket bra med.

Vilken är din reflektion kring det första halvåret på LK Precision i stort?
Först och främst är jag imponerad av den höga kompetensnivå och långa erfarenhet medarbetarna på LK Precision besitter. Att alla på företaget är så skickliga skapar intressanta diskussioner som leder till nya idéer och tankar. När det gäller våra uppdrag är de intressanta ur flera perspektiv. Förutom att de bjuder på svåra tekniska utmaningar, är det tillfredsställande att kundernas slutprodukter ofta har väldigt viktiga användningsområden. Vi jobbar till exempel mycket med medicinteknisk utrustning som hjälper folk att överleva. Det känns värdefullt att få bidra till detta.

Hur ser du på arbetskulturen inom företaget?
Vi har en familjär stämning där vi tar hand om varandra. Alla bidrar gemensamt till vår utveckling och vi har inga tydliga hierarkier. Jag vågar nog påstå att alla på LK Precision trivs bra. LK-andan är fantastisk!

Vilka ser du som LK Precisions främsta styrkor?
Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan ta oss an unika och utmanande jobb. Vi har kunder på många olika marknader, men oavsett bransch är vi alltid delaktiga på den högsta nivån. Vår styrka är att ta fram detaljer till mycket krävande applikationer som kräver högsta precision för att de ska fungera optimalt. Kunden ska kunna lita på att vi förverkligar deras innovationer och möter deras ambitionsnivå.

Hur ser du på framtiden för LK Precision?
Just nu är vi i ett läge där vår kompetens är starkt efterfrågad. För att hinna med alla uppdrag behöver vi växa och rekrytera fler kompetenta medarbetare, vilket vi tittar på just nu. Nu ser jag fram emot att lägga upp en plan för företagets fortsatta utveckling. Målet är att skapa ytterligare tillväxt och ännu bättre möjligheter att hjälpa våra kunder. På längre sikt vill vi även växa och bli ett starkt varumärke ute i Europa.