LK Precision deltar i EU-finansierat affärsutvecklingsprojekt

29 oktober 2021

Under hösten deltar LK Precision i Södertälje Science Parks EU-finansierade affärsutvecklingsprojekt Liften – ett 12 veckor långt program vars syfte är att lösa olika individuella utmaningar för producerande företag.

Södertälje Science Parks uppdrag är att stärka Sverige som industrination och skapa en mötesplats för hållbar produktion. I samarbete med Scania, Astra Zeneca, KTH och Södertälje kommun erbjuder Södertälje Science Park det EU-finansierade affärsutvecklingsprogrammet Liften. LK Precision är ett av de deltagande företagen i projektet. Här berättar vår vd Christian Enquist om vad projektet innebär.

Varför har LK Precision valt att gå med i projekt Liften?
Vi strävar alltid efter att effektivisera vår verksamhet och såg detta som ett bra tillfälle att se över och optimera vår produktionsprocess. 

Vad tycker du om projektet så här långt?
Under 10 mötestillfällen träffar vi andra bolag och resurser som hjälper oss att identifiera utvecklingsbehov och hitta lösningar på utmaningar. Nu har vi hunnit ha ett antal träffar och det har varit mycket intressant. Vi har fått bra input och ser många nya möjligheter. Vi tittar redan nu på olika aktiviteter vi kan göra för att öka produktiviteten tillsammans med vår medarbetare. 

Vilka är målsättningarna med projektet för LK Precisions del?
LK Precision har en mycket effektiv produktionsprocess, men för att hänga med i utvecklingen måste vi hela tiden se vad vi kan göra för att bli ännu bättre. Kort och gott vill vi optimera produktionsprocessen ytterligare och bli ännu mer effektiva.