Paneldebatt om arbete i Huddinge kommun

12 november 2021

Under företagsveckan i Huddinge deltog vår vd Christian Enquist i en paneldebatt med tema arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Här diskuterades bland annat möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden idag och hur vi behöver planera för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Här berättar Christian om viktiga frågor som togs upp under paneldebatten. 

Hur ser arbetsmarknaden ut just nu? Kan LK Precision erbjuda nya jobb?
Vi är många arbetsgivare just nu som har möjligheten att anställa och erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbete. På LK Precision söker vi CNC-operatörer och mättekniker. Båda rollerna innebär ett kontinuerligt lärande, fokus på utveckling och en intressant vardag för dem vi anställer. Tjänsterna kräver dock en viss nivå av grundkunskap och erfarenhet för att klara de tekniska utmaningarna jobben innebär. 
 
Hur ser tillgången på jobbsökande ut inom industrin?
Matchningen mellan vårt behov av tekniker och de utbildningsprogram som finns tillgängliga inom industrin är inte optimalt tyvärr. Det här gäller framför allt i Stockholmsområdet. Kanske beror det på att vi från industrins håll inte har varit tillräckligt duktiga på att föra fram vilket behov vi har. Detta har lett till att vi har en stor brist på kandidater att ta oss an.
 
Hur ser du att tillgången på rätt jobbsökande kan förbättras?
Från vårt håll uppmuntrar vi en närmare dialog mellan företag och samhälle. Genom detta kan vi arbeta för att tillsammans finna nya innovativa vägar att fånga upp arbetsgivarnas behov av kompetens och matcha detta med rätt arbetssökande.