Finmekanisk verkstad i Stockholm

För en finmekanisk verkstad i Stockholm, en stad med hög tillväxt, gäller det att leverera i tid och med god kvalité. Att uppfylla kundens krav med hänsyn till designtekniska och geometriska aspekter är varje mekanisk verkstads målsättning.

LK Precision är en väletablerad finmekanisk verkstad i Stockholm som bearbetar metall genom utvecklade tekniker inom fräsning och svarvning. Vi har varit verksamma sedan 1984 och idag är vi ett av marknadens mest flexibla och tekniskt kunniga aktörer.

En väletablerad verkstad

Vi tillverkar komponenter som används inom till exempel försvars– och elektronikindustrin. Vi jobbar också allt mer mot automatisering och robotisering, vilket gör oss mer kostnadseffektiva gentemot våra kunder.

Många av de verktyg vi använder tillverkar vi själva. Detta tillåter oss att skapa lösningar som möter kundens specifika produktionsprocesser. Således kan vi jobba mot en bred kundbas. Allt från större, världsledande medicintekniska företag till högteknologiska småföretag.

LK Precision Parts AB

Vi besvarar gärna alla frågor du kan ha kring vår verksamhet, våra produkter, tillverkning och karriärsmöjligheter. Varmt välkommen att kontakta oss så lovar vi att återkomma till dig så snart vi kan.

Fräsarvägen 22
SE-142 50 Skogås
Telefon: +46 (0)8 448 32 70
E-post: info@lkpp.se

För kontaktuppgifter till en specifik person, klicka här »

LK Precision – professionell mekanisk verkstad i Stockholm

  • Vi tillverkar många av våra verktyg själva, vilket gagnar en välkontrollerad process med kvalitet i alla led
  • Vi kan ta fram skräddarsydda verktyg utifrån just era behov och produktionsprocesser
  • Vi strävar alltid efter felfria leveranser

Vi jobbar främst mot den medicintekniska, optiska och elektroniska industrin och kraven som ställs på de komponenter vi tillverkar är höga. Med hänsyn till våra kunders specifika behov försöker vi kontinuerligt utveckla våra tillverkningsmetoder och förbättra och fördjupa processen.

Utvecklad teknisk kompetens

Vad gäller mekaniska verkstäder i Stockholm är det inte många som jobbar mer noggrant, effektivt och kundanpassat än LK Precision. Vår avancerade maskinpark – som innehåller den mest utvecklade tekniken på marknaden idag – tillåter oss att hitta rätt lösningar för våra kunder.

Vi har en kompetent personalstyrka som via företagets vision och strävan kontinuerligt vidareutvecklas, och detta syns också i våra resultat.

Kontakta oss för mer information

Vårt mål är att skapa effektiva och precisa lösningar åt våra kunder. Att utveckla vår maskinpark är en väsentlig del i det ändamålet, men en minst lika viktig del är kommunikationen med våra kunder.

Vi får förståelse för våra kunders behov bland annat genom nära dialoger och uppmanar dig som intressent att ta kontakt med oss på LK Precision för att ställa frågor direkt till oss. Vi är tillgängliga för samtal både via telefon och via frågeformulär på hemsidan.

Varmt välkommen!

Product Lifetime Unified Production Path

PLUPP är inspirerad av Ericsson’s SQAP och bilindustrins PPAP.

Syfte:

Att ha en arbetsmetod som hjälper oss och kunden att få produkter som går från prototyp till att produceras under seriemässiga förhållanden.

Mål:

Att produkterna når PLUPP 5 (serieproduktion) på ett smidigt och kontrollerat sätt.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete här »