Med moderna och hållbara arbetsmetoder inom skärande bearbetning förverkligar vi våra kunders innovationer.

Skärande bearbetning med extrem precision

Sedan starten 1984 har vi tillverkat industridetaljer för branscher som kräver extrem precision och prestanda. Vår långa erfarenhet av samarbeten med världsledande varumärken inom affärsområdena Medicin, Rymd, Flyg och Industri har gett oss en stor förståelse för dessa branschers olika utmaningar och branschspecifika krav. Vi åtar oss allt från omfattande helhetsuppdrag där vi är delaktiga redan från idéstadiet till mindre produktioner och rådgivning inom produktutveckling.

Affärsidé

Vi förädlar metall och plast till industridetaljer för branscher som kräver extrem precision. Genom avancerad maskinbearbetning skapar vi säkrare toleranskedjor och säkerställer prestandan i kundens slutprodukt. 

Vi tar kvalitets- och miljökrav ett steg längre

Genom hela vår tillverkningsprocess arbetar vi med miljö- och kvalitetssäkringar enligt gällande ISO-standarder. Men vi nöjer oss inte med det. De krav vi ställer på oss själva överstiger ofta gällande miljölagstiftningar och föreskrifter. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår kvalitet och minimera vår miljöpåverkan i alla aspekter.

En hållbar verksamhet

Vi arbetar hela tiden aktivt för att skapa en hållbar verksamhet utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. I vår hållbarhetspolicy kan du läsa mer om hur detta arbete bedrivs.

Hur vi jobbar med hållbarhet