Prototyptillverkning i metall

Med prototyptillverkning i metall kan ett företag försäkra sig om att produktutvecklingen av metallprodukter går enligt plan och åt rätt håll. Med en bra prototyp får man en indikation om hur slutresultatet kommer att se ut och kan då anpassa arbetet för att slippa ödsla energi.

Prototyptillverkningen är ett utmärkt sätt att undvika onödigt jobb. Produktutvecklingen inleds ofta med en idé och vägen därifrån till den slutgiltiga produkten är lång. Därför är prototyptillverkning ett användbart verktyg som testar produkten och på så sätt säkerställer full funktionalitet.

Vi hanterar samtliga steg i tillverkningen

Vi på LK Precision har i många år arbetat med prototyptillverkning i metall och levererat prototyper i olika former och till olika arbetsområden. Vi är en erfaren och kompetent firma och vi försöker alltid arbeta kostnadseffektivt och anpassat till kundens önskemål.

På LK Precision har vi utvecklat en processtyrning som kallas PLUPP. PLUPP står för Product Lifetime Unified Production Path, och gör det tydligt för kunden hur tillverkningen går till och hur vi går tillväga för att uppnå kundens önskemål.

LK Precision Parts AB

Vi besvarar gärna alla frågor du kan ha kring vår verksamhet, våra produkter, tillverkning och karriärsmöjligheter. Varmt välkommen att kontakta oss så lovar vi att återkomma till dig så snart vi kan.

Fräsarvägen 22
SE-142 50 Skogås
Telefon: +46 (0)8 448 32 70
E-post: info@lkpp.se

För kontaktuppgifter till en specifik person, klicka här »

PLUPP – Från idé till fullskalig produktion

  • PLUPP 1 – vi går igenom kontraktet
  • PLUPP 2 – vi förbereder produktionen
  • PLUPP 3 – vi tar fram prototypen
  • PLUPP 4 – förserie
  • PLUPP 5 – serieproduktion

Via PLUPP-modellen kan vi, tillsammans med kund, arbeta fram en prototyp som sedan produceras under seriemässiga förhållanden. Vi följer processen, från idé till produktion!

Prototyptillverkning – Ett kvalitetsarbete

Prototyptillverkning i metall och plast som vi gör på LK Precision är ett kvalitetsarbete. Det innebär att vi försäkrar oss och våra kunder om att produkterna vi levererar är enligt grundidén.

En ytterligare försäkring om kvalité och goda slutresultat är att LK Precision är certifierat. Med certifikaten ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 kan vi garantera och säkra en kvalitet på våra produkter vilket ytterligare underbygger vår prototyptillverkning och ger en trygghet åt våra kunder.

Product Lifetime Unified Production Path

PLUPP är inspirerad av Ericsson’s SQAP och bilindustrins PPAP.

Syfte:

Att ha en arbetsmetod som hjälper oss och kunden att få produkter som går från prototyp till att produceras under seriemässiga förhållanden.

Mål:

Att produkterna når PLUPP 5 (serieproduktion) på ett smidigt och kontrollerat sätt.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete här »