Höga krav på komponenter till flygindustrin

5 februari 2021

Under våra 20 år som strategisk leverantör till SAAB har vi konstruerat och producerat ett stort antal komponenter till företagets flygserie. I vårt senaste uppdrag behövde SAAB snabbt komma ut på marknaden med missilförsvarssystemet BOL.

BOL är en del av SAAB:s elektroniska försvarssystem för militärflygplan. Försvarssystemet skyddar flygplanet från missiler genom att skjuta ut värme mot värmesökande missiler och på så sätt styra undan missilen från flygplanet.

Med snäva tidsramar att få ut sin nya produkt, BOL300 på marknaden hade SAAB behovet av en strategisk helhetspartner som kunde hjälpa till från konstruktionsstadie fram till produktion av komponenterna. Produktens utformning ställde höga krav på en leverantör med kompetens inom såväl konstruktion som avancerad bearbetning av mycket svårbearbetade material.

På kort tid konstruerade och producerade vi komponenter till BOL300. Ett lyckat projekt som bidrog till att SAAB kunde komma ut med sin nya produkt på marknaden inom utsatt tid.