Inget får gå fel när människors liv står på spel

21 januari 2021

Inom medicinteknisk industri måste varje detalj i utrustningen fungera optimalt för att inte äventyra människors liv och hälsa. Därför är extrem noggrannhet och precision A och O i produktionsprocessen. Förnyat förtroende år efter år från Maquet ser vi som ett gott bevis på att vi har förmågan att leverera på absolut högsta kvalitetsnivå.

Maquet levererar medicinska system för extremt krävande sjukhusavdelningar som operationssalar, laboratorier och intensivvårdsavdelningar. Med siktet inställt på att alltid förbättra människors hälsa och att rädda liv, ställs höga krav på produkt- och tjänsteutveckling. Förbättringar behöver implementeras på ett effektivt och säkert sätt så att de snabbt kommer så många som möjligt till del. Som leverantör till Maquet har vi under många år hjälpt företaget att granska underlag inför produktutvecklingar, revidera och ta fram prototyper.

Hos tidigare leverantörer hade Maquet upplevt kvalitetsproblem vid tillverkningen av komponenter till blodpumpen Rotaflow Centrifugal Pump System. Som långvarig partner till Maquet fick vi förtroendet att överta produktionen. Efter en översyn över tillverkningsmetoderna tar vi nu löpande fram detaljer som håller högsta kvalitet. Kunden slipper onödiga kvalitetsbristkostnader och reklamationshanteringar. Men framförallt får patienter och vårdgivare tillgång till produkter med bästa prestanda som kan rädda liv.