Kapabilitetsstudie

26 november 2020

Högsta precision är A och O för oss på LK Precision. Då våra maskiner jobbar hårt året om är det viktigt att de regelbundet ses över för att säkerställa att de fungerar som de ska. Därför genomför vi årligen kapabilitetsstudier där vi går igenom varje maskin grundligt och bland annat utvärderar geometri och nollpunkter med hjälp av en egenutvecklad referensdetalj. När vi köper in nya maskiner mäter vi även Ppk-värden för att få med alla variationer och se hur kapabiliteten ser ut.