Lösningar för syrgasdistribution kräver högsta precision

5 november 2020

När människors liv hänger på att utrustningen fungerar som den ska är högsta precision och noggrannhet ett måste. Något vi än en gång fick visa prov på i ett utmanande uppdrag för Mirola.

Mirola utvecklar avancerade lösningar för distribution av syrgas i mobil syrgasutrustning för människor. Med sin egenpatenterade mair-teknik har de tagit mobil distribution av syre för avancerad fältvård till en helt ny nivå. Lösningarna används av bland annat räddningstjänst, militär och dykare och är mycket uppskattade för sin höga effektivitet och användarvänlighet.

För att inte sätta människors liv och hälsa på spel är det naturligtvis av största vikt att varje detalj av Mirolas utrustning är framtagen med högsta precision och noggrannhet. På LK Precision fick vi uppdraget att leverera munstycket som ser till att syrgasen kommer i rätt flöde. Ett utmanande uppdrag som krävde noggranna toleranser vid tillverkning av hålet som mätte  0.1 mm i diameter. ”Munstycket är en helt vital del för utrustningen. Minsta avvikelse innebär stora risker för användarna. LK Precision levererar den höga precision vi efterfrågar och har seriösa leveranskontroller, varför vi valde dem som leverantör. Slutresultatet blev mycket bra och vi kommer fortsätta vända oss till dem för fortsatta samarbeten”, säger Fredrik Broberg, konstruktör på Mirola.

LK Precisions uppdrag bestod av kravställning av ritning samt tillverkning och verifiering av mått och flödestest. ”Som alltid är det viktigt att snabbt komma till skott vid utvecklingen av nya produkter då kunden snabbt vill komma ut på marknaden. Det innebar att vi utförde projektet hela vägen från kravställning till tillverkning av första förserien på cirka sex veckor”, säger Fredrik Mossberg, kvalitetschef på LK Precision. ”Nu har vi fått en order på serietillverkning av munstyckena och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med detta spännande och viktiga företag.”