Miljön i fokus på LK Precision

19 maj 2020

På LK Precision är miljöarbetet alltid i fokus.

Vi driver utveckling och produktion mot hållbarhet och samarbetar med kunder och organisationer kring hållbara lösningar. Självklart väljer vi alltid de mest miljövänliga arbetsmetoderna och arbetar för att minska utsläpp och energiåtgång. Som ett led i detta har vi nyligen installerat nya kompressorer som minskar energianvändandet och gör det möjligt att återvinna värme. En annan trevlig effekt av detta är också att vi får en tystare arbetsmiljö. En win-win-win-situation för både miljö, medarbetare och kunder helt enkelt!