Samverkansprojekt för teknikcollege i Stockholm

10 februari 2021

För att säkra framtida kompetens måste vi se till att det finns bra teknikutbildningar. Just nu pågår ett spännande projekt som verkar för att starta ett teknikcollege i Stockholm. Självklart är vi på LK Precision med och samverkar.

Behovet av industriell teknisk kompetens förväntas bli mycket stort de närmaste åren och det behövs fler utbildningar inom teknikområdet. Det berör förstås oss på LK Precision i högsta grad och vi ser det som mycket viktigt att det finns relevanta utbildningar som kan säkra den framtida kompetensen.

På LK Precision är vi involverade i ett viktigt projekt där en förstudie just nu bedrivs för att mobilisera och undersöka förutsättningarna för att starta ett regionalt teknikcollege i Stockholms län. Projektet drivs av Region Stockholm i samarbete med Södertälje och Huddinge kommun. Partners till projektet är även arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, IF metall, Industriarbetsgivarna, Föreningen Teknikcollege i Sverige och Arbetsförmedlingen.

”Vi har sett en stor diskrepans i förhållandet mellan utbildningar och efterfrågan inom teknikområdet i Stockholm”, säger Olga Vassilieva Blücher som är projektledare för förstudien om ett teknikcollege i Stockholm. ”Nu har vi lämnat in en ansökan om tillväxtmedel för att starta upp ett teknikcollege som pilotprojekt under 2021. LK Precision är en av de bästa arbetsgivarna inom området och är mycket engagerade i kompetensutvecklingsfrågor, därför är det av stort värde för oss att de medverkar i projektet.”

Från LK Precision deltar vi bland annat som kravställare och medverkar till hur utformningen på utbildningarna inom skärande bearbetning ska se ut. Vi kommer också att ge elever möjlighet till praktikplatser och studiebesök i vår verkstad

”Som företag har vi förstås behov av att säkra en hållbar tillväxt i företaget med hög kompetens hos våra framtida medarbetare. Men kompetensutvecklingen gäller även hela branschens framtid. Därför är vi glada över möjligheten att vara med och utveckla detta viktiga projekt. Som det ser ut i dag finns det egentligen inga teknikutbildningar med fokus på skärande bearbetning i Stockholm och behovet av ett teknikcollege är stort”, säger Fredrik Mossberg, marknadschef på LK Precision.