Med högsta precision inom skärande bearbetning hjälper vi företag inom flygindustrin att utveckla och tillverka högkvalitativa detaljer.

Högsta krav på säkerhet för flygindustrin

Få branscher ställer så höga krav på säkerhet som flygbranschen. De olika detaljerna vid tillverkningen av flygplan och dess delar har en mycket hög grad av komplexitet och tillverkas ofta i svårbearbetade material. Varje ingående del har ytterst noggrant specificerade krav som måste efterlevas. Vi har lång erfarenhet av att möta flygindustrins hårda krav.

Från utveckling till färdig flygindustriprodukt

Vi hjälper till hela vägen från materialval och materialdokumentation till kvalitetssäkring, produktion och märkning. Vi ser även till att produktionen blir så effektiv som möjligt för att reducera kostnader och tidsåtgång. Vi erbjuder:

  • Materialval
  • Materialdokumentation
  • Produktion – fleraxlig svarvning och fräsning
  • Kvalitetssäkring
  • Mättjänster
  • Märkning för spårbarhet

CASE – SAAB BOL300

Från ritbord till produktion

Inom SAAB:s elektroniska försvarssystem för militärflygplan tillverkas bland annat missilförsvarssystemet BOL. Med snäva tidsramar att få ut sin nya produkt, BOL300 på marknaden hade SAAB behovet av en strategisk helhetspartner som kunde hjälpa till från konstruktionsstadie fram till produktion av komponenterna. Produktens utformning ställde höga krav på en leverantör med kompetens inom såväl konstruktion som avancerad bearbetning av mycket svårbearbetade material. På kort tid konstruerade och producerade vi komponenter till BOL300. Ett lyckat projekt som bidrog till att SAAB kunde komma ut med sin nya produkt på marknaden inom utsatt tid. Under våra 20 år som strategisk leverantör till SAAB har vi konstruerat och producerat ett stort antal liknande komponenter till företagets flygserie.

Kontakta mig