Med högsta precision inom skärande bearbetning hjälper vi företag inom stor bredd av industrier att utveckla och tillverka detaljer anpassade efter behov.

Industrier med krav på 100% prestanda

Våra industrikunder återfinns inom allt från företag som producerar världsledande mätinstrument till bioteknisk industri och högteknologiska småföretag. De har alla högt ställda krav på säkerhet och precision. Varje komponent är avgörande för funktion och säkerhet.

Från utveckling till färdig industriprodukt

Vi hjälper till hela vägen från materialval och materialdokumentation till kvalitetssäkring, produktion och märkning. Vi ser även till att produktionen blir så effektiv som möjligt för att reducera kostnader och tidsåtgång. Vi erbjuder:

 • Projektledning
 • Produktutveckling (DFM/DFA)
 • Materialkunskap
 • Verktygsframställning
 • Beredning
 • Produktion
 • Mätrumstjänster
 • Montering
 • Manuell bearbetning
 • Lagerhållning
 • Märkning, rengöring och paketering

Case – SpinChem

Utrustning för labbmiljö

SpinChem utvecklar roterande toppmoderna bäddreaktorer till kemisk och bioteknisk industri. Kunderna finns över hela världen och består framförallt av laboratorier som använder tekniken för syntes, tillverkning och upprepning. I laboratorier ställs höga krav på att arbetet utförs på rätt sätt och för detta krävs ordning och reda. Här spelar utrustningen en viktig roll. Är utrustningen enkel att arbeta med, ges rätt förutsättningar för att kunna åtfölja de krav som finns. I vårt samarbete med SpinChem producerar vi ritningsunderlag för utrustning. Det är ett löpande arbete där vi industrialiserar detaljer för att förbättra tillverkningsförfarandet och effektivisera monteringen.

Case – Trimble

Framgångsrikt samarbete i 20 år

I över 35 år har Trimbles unika positioneringsprodukter och digitala mätinstrumentet gett användare inom byggbranschen möjlighet att enklare analysera komplex information. Med produkter som används i över 150 länder behövde Trimble en trygg leverantör med teknisk kompetens som snabbt kunde uppnå de högt satta kvalitetskraven. Genom ett nära samarbete inom teknisk utveckling och bearbetning har vi tillsammans uppnått stabilare produkter som kan prestera ännu bättre än tidigare. I dag har vi varit ett återkommande förstahandsval för Trimble i nästan 20 år.

Case – Sivers

Rotorskarvar till radarutrustning

Sivers är en ledande och internationellt känd leverantör av produkter för data- och telekommunikationsmarknaden. De utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa komponenter, moduler och delsystem baserade på egen avancerad halvledarteknik inom mikrovågor, millimetervågor och optiska halvledare. Sedan mer än 10 år tillbaka har vi varit leverantör till Sivers och jobbat löpande med dem i olika projekt. Detaljerna vi har tagit fram åt Sivers har utmanande geometrier och toleranser, vilket ställer höga krav på både tillverkning och verifiering. Med ett så pass specifikt verksamhetsområde som Sivers ställs krav på en leverantör som verkligen förstår hur deras produkter fungerar. När Sivers stod inför att tillverka rotorskarvar till radarutsrustning fick vi därför i uppdrag att tillverka samtliga detaljer som ingår i rotationsmekaniken.

Leverantörer har ofta svårt att bevisa att de tillverkat den här typen av detaljer enligt ritning och många levererar konstruktioner som måste saltbadslödas. Vårt uppdrag bestod i att tillverka artiklar som inte behöver saltbadslödas. Detta naturligtvis utan att göra avkall på kvalitet och noggrannhet. De färdiga detaljerna levererades på utsatt tid efter en tuff tidsplan. Och resultatet blev mycket bra. Enligt kunden är det första gången som de kan bygga sina instrument utan att kompensera för produktionsfel.

Alltid med hållbarhet i fokus

Alla tillverkande industrier har ett stort ansvar för att minimera sin miljöpåverkan. För oss är hållbarhetsarbete en självklarhet i alla delar av vår verksamhet – från energioptimering och val av material till hantering av avfall och minskade utsläpp. Som kund hos oss kan du vara med och påverka utvecklingen mot en hållbar värld. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta mig