Med högsta precision inom skärande bearbetning har vi sedan 1984 levererat felfria detaljer till en stor bredd av aktörer inom medicinbranschen.

När människoliv står på spel får inget gå fel

Inom medicinteknisk industri måste varje detalj i utrustningen fungera optimalt för att inte sätta människors liv och hälsa på spel. Med extrem precision och noggrannhet inom avancerad bearbetning utvecklar och producerar vi medicinska produkter med alla krav uppfyllda.

Från utveckling till färdig medicinteknisk produkt

Vi hjälper till hela vägen från materialval och materialdokumentation till kvalitetssäkring, produktion och märkning. Vi ser även till att produktionen blir så effektiv som möjligt för att reducera kostnader och tidsåtgång. Vi erbjuder:

  • Materialval
  • Materialdokumentation
  • Produktion – fleraxlig svarvning och fräsning
  • Kvalitetssäkring
  • Mättjänster
  • Märkning för spårbarhet

Case – Maquet

Blodpumpar med bästa prestanda

Maquet levererar medicinska system för extremt krävande sjukhusavdelningar. Vi har i decennier hjälpt Maquet med att granska underlag inför produktutvecklingar, revidera och ta fram prototyper. Blodpumpen Rotaflow Centrifugal Pump System som vi levererar komponenter till, erbjuder toppmodern centrifugalpumpsteknik för bästa prestanda. Den kompakta designen gör det möjligt att snabbt läsa av all viktig information för maximal säkerhet.

Case – Cytiva Life Science

Felfria detaljer till livsviktiga maskiner

Cytiva Life Science tillverkar forskningsutrustning och annan teknik som ökar effektiviteten och säkerheten inom vården. Komponenterna till Cytiva Life Sciences medicinska laboratorieutrustning måste vara felfria in i minsta detalj. I över 20 års tid har vi producerat detaljer till Cytiva Life Sciences medicinska laboratorieutrustning. Vi ser löpande över vad som ytterligare kan göras för att optimera produktionen och korta leveranstiderna.

Case – Implantica

Extrema kvalitetskrav för medicinsk utrustning

Implantica erbjuder en mängd avancerade medicinska implantat som underlättar kirurgiska ingrepp och förbättrar patienters livskvalitet. Inför produktionen av detaljer till ett nytt implantat hade Implantica behov av ett pålitligt kvalitetssäkringssystem och en effektiv hantering av teknisk dokumentation och valde LK Precision som samarbetspartner. Vid produktionen av det nya implantatet, RefluxStop® genomgicks kvalitetsrundor där vi validerade samtliga processer för att möta alla kundkrav och leva upp till de extremt höga säkerhets- och kvalitetskraven. Produkten var färdig för leverans direkt till sjukhuset från oss.

Case – Mirola

Lösningar för syrgasdistribution kräver högsta precision

Mirola utvecklar avancerade lösningar för distribution av syrgas i mobil syrgasutrustning för människor. Med sin egenpatenterade mair-teknik har de tagit mobil distribution av syre för avancerad fältvård till en helt ny nivå. Lösningarna används av bland annat räddningstjänst, militär och dykare och är mycket uppskattade för sin höga effektivitet och användarvänlighet. På LK Precision fick vi uppdraget att leverera munstycket som ser till att syrgasen kommer i rätt flöde. Ett utmanande uppdrag som krävde noggranna toleranser vid tillverkning av hålet som mätte 0.1 mm i diameter.

”Munstycket är en helt vital del för utrustningen. Minsta avvikelse innebär stora risker för användarna. LK Precision levererar den höga precision vi efterfrågar och har seriösa leveranskontroller, varför vi valde dem som leverantör. Slutresultatet blev mycket bra och vi kommer fortsätta vända oss till dem för fortsatta samarbeten”, säger Fredrik Broberg, konstruktör på Mirola.

Kontakta mig