Med högsta precision inom skärande bearbetning hjälper vi företag inom rymdindustrin att utveckla och tillverka detaljer som klarar rymdens hårda påfrestningar.

Avancerade detaljer till rymdteknisk industri

Produkter som ska utsättas för rymdens extrema påfrestningar måste hålla högsta kvalitet ner i minsta detalj. De ska klara såväl extrem hetta som mycket låga temperaturer. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka detaljer i komplexa material som möter alla krav för den rymdtekniska industrin. Efter tillverkning utför vi slutkontroll med validerade mätprocesser.

Från utveckling till färdig rymdteknisk produkt

Vi hjälper till hela vägen från materialval och materialdokumentation till kvalitetssäkring, produktion och märkning. Vi ser även till att produktionen blir så effektiv som möjligt för att reducera kostnader och tidsåtgång. Vi erbjuder:

  • Materialval
  • Materialdokumentation
  • Produktion – fleraxlig svarvning och fräsning
  • Kvalitetssäkring
  • Mättjänster
  • Märkning för spårbarhet

Case – Bradford ECAPS

Detaljer till banbrytande rymdteknik

Bradford ECAPS är ett internationellt team av högkvalificerade forskare och ingenjörer som i samarbete med NASA, implementerar miljövänliga och giftfria lösningar inom banbrytande rymdteknik. Bradford ECAPS hade behov av en leverantör med höga tekniska kunskaper, rak kommunikation och en god förmåga att bearbeta och verifiera avancerade detaljer och valde LK precision som samarbetspartner. Tillsammans med kvalitets- och utvecklingsavdelningen på Bradford ECAPS utvecklar vi idag komponenter till styrraketer i strävan efter en mer ekologisk framtid i rymden.

Kontakta mig