Avancerad bearbetning med högsta precision

Vi tillverkar komponenter i metall och plast med komplex geometri, snäva toleranser och höga krav på precision Vår stora tekniska kompetens i kombination med spjutspetsteknologi och hög flexibilitet gör att vi kan hantera även de mest utmanande produktionerna.

När inget får gå fel

De komponenter vi tillverkar används ofta inom medicinteknisk industri och andra branscher där människors liv och hälsa kan sättas på spel om produkterna inte fungerar optimalt. Därför är extrem noggrannhet och precision A och O i våra produktionsprocesser. Våra kunder ska alltid kunna lita på att de får exakt vad som utlovats. Det tar vi på största allvar.

Från idé till färdig produkt

Vi följer produkten från idéstadiet och hela vägen fram till färdig produkt. Genom att vara delaktiga i processen redan från ritbordet säkerställer vi en smidig produktion och att alla kundens krav och förväntningar blir uppfyllda. Med vår egenutvecklade processtyrning, PLUPP (Product Lifetime Unified Production Path) kan vi säkerställa att produkterna går från prototypstadie till serieproduktion på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Prototyp eller fullskalig produktion?

Vår tillverkning är koncentrerad till små och medelstora serier med högsta krav på precision. Kundens behov och önskemål står alltid i fokus och vi åtar oss allt från hjälp med produktutveckling till prototypframställning och fullskalig produktion. Exempel på våra tjänster är:

 • Projektledning
 • Produktutveckling
 • Materialkunskap
 • Verktygsframställning
 • Beredning
 • Produktion
 • Mättjänster
 • Montering
 • Manuell bearbetning
 • Lagerhållning
 • Märkning, rengöring och paketering